• Od 1 września 2014 Przedszkole zostało połączone ze Szkołą Podstawową nr 227 w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5, którego dyrektorem jest Pan mgr Michał Plewa.

     Wicedyrektorem jest Pani mgr Dorota Szczepankowska.

     Przedszkole nr 175 mieści się w Warszawie przy ul. Astronautów 5, wewnątrz osiedla mieszkaniowego Okęcie, z dala od ruchliwych tras i ulic. Otoczone jest zielenią i dużym, pięknym ogrodem, w którym nie brakuje sprzętu, ani urządzeń pobudzających dzieci do wszechstronnego ruchu.
     Budynek przedszkola jest jednopiętrowy, wolnostojący, z czterema dużymi salami wyposażonymi w zabawki, pomoce dydaktyczne i kąciki zainteresowań. W każdej sali znajduje się jedna grupa wiekowa, którą opiekują się dwie nauczycielki, wspierane przez panie woźne, a w grupie najmłodszej również pomoc wychowawcy.


          

      

     W  przedszkolu funkcjonują cztery oddziały:

     I  „Motylki”   – dzieci 2,5 i 3-letnie

     IIa "Biedronki" - dzieci 3 i 4-letnie

     II b  "Smerfy"  – dzieci 4-letnie

     III „Myszki” – dzieci 5 -etnie

     Placówka czynna jest w godzinach od 7.00 do 17.00. przez pięć dni w tygodniu.

     W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym i porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków.Czas popołudniowy wypełniają dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci oraz zajęcia dodatkowe.

     Kadrę pedagogiczną przedszkola stanowią wykwalifikowani, doświadczeni nauczyciele, którzy cały czas doskonalą swoje umiejętności  uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

     Nadrzędnym celem w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej nauczyciele stawiają sobie szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troskę o jego harmonijny rozwój.

     W swojej pracy stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania m. in. elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metodę wspomagania rozwoju umysłowego Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metody Pedagogiki Zabawy, elementy Metody Marii Montessori, Odimienną Metodę Czytania Ireny Majchrzak, Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz i inne.

     Nasze projekty i kampanie:

      

                                                               

      

     Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.

      

                                                                         

     Objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolska akcja edukacyjna. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji.

      

     Co roku nasze przedszkole bierze udział w kolejnych edycjach akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”. W tym czasie w salach i w szatni naszego przedszkola staje specjalny pojemnik, do którego można wrzucać „grosiki”. Celem tej akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów  dziecka, rodzinnych domów dziecka i placówek pogotowia rodzinnego. Naszym przedszkolakom to przedsięwzięcie ma uświadomić, że nawet najdrobniejsze wspólnie zebrane pieniądze, mogą tworzyć ogromny fundusz i pomóc wielu osobom. Cieszy nas fakt, że dzieci potrafią dzielić się z innymi i nie pozostają obojętne na los osieroconych dzieci.

     „Mamo, Tato wolę wodę!

     „Wodzie się nie przelewa- czyli o tym , jak nie lać wody”

     Kampania „Mamo, tato, wolę wodę!” została zainicjowana przez Żywiec Zdrój w 2009 roku. Jej celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.

      

      

      

     Cała Polska czyta dzieciom– kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” (do roku 2005 działającą jako: Fundacja „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”), mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

      

     Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafesh”

     http://www.akademia-aquafresh.pl

     Przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej Dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”, który koncentruje się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Program realizowany był we wszystkich grupach wiekowych poprzez udział dzieci w zajęciach edukacyjnych, zabawach i konkursach, które nauczą je w ciekawy sposób, jak dbać o ząbki.

     „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

     www.przyjacielenatury.kubus.pl

     Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to inicjatywa firmy Tymbark – producenta soków KUBUŚ, realizowana we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii.

     Dzieciaki Mleczaki to edukacyjno – informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców. Polska Izba Mleka przygotowała nowe działania promujące spożycie mleka i produktów mleczarskich właśnie dla przedszkolaków.

                                                              

     Ogólnopolska kampania społeczna „Dzieciństwo bez przemocy” (etap drugi) poświęcona jest problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem „Bite dzieci widzą świat inaczej” skierowana jest do rodziców, a jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.


     Akademia kreatywności PlayDoh – wspieranie zdolności manualnych i pomysłowości dzieci.

     Fundacja Praw Dziecka powstała z myślą o niesieniu pomocy dzieciom z rodzin ubogich, niedostosowanych społecznie, niepełnych, których sytuacja materialna i społeczna nie pozwala na zaspakajanie ich podstawowych potrzeb.

       • Lorem ipsum...